30 Nisan 2012 Pazartesi

PERFORMANS ÖDEVİNİZ...

. SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ
                       2. DÖNEM PERFORMANS ÖDEVİ

Ödevin Konusu : Yarım bırakılan öyküyü tamamlayıp hikâye haritasını oluşturma.
Ödevin Adı : Öykü Tamamlama-Hikaye Haritası Oluşturma.
Ödevin Süresi : 2 Hafta (1.05.2012-15.05.2012)Ödevin Amacı : 1.Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırabilme.
2.İşlek yazı yazabilme.
Kazanım :1.Okuduklarını zihninde canlandırır.
2.Okuduklarının kahramanlarını, konusunu ve olayı belirler.
3.Bitişik eğik yazıyı kuralına uygun yazar.
4.Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.
5.Hikaye unsurlarını belirler.
Ödevimiz Neler İçermeli?
1.Kapak sayfası
2.Öyküyü tamamlama ve hikaye haritası.
Kaynaklar: Türkçe ders ve çalışma kitapları.
Araç-Gereç: A4 fotokopi kağıdı, kalem, silgi, karton, makas, yapıştırıcı.
Ödevi Nasıl yapacaksınız?
1.İlişikte verilen hikayemizi anlayana kadar okuyun.
2.Hikayemiz eksik bırakılmıştır. Anlamlı ve kurallı cümlelerle hikayemizi tamamlayın.
3.Ayrı bir kağıda hikaye haritasını Çalışma kitabı sayfa 15, sayfa 20deki örneklerden yararlanarak yapın.
4.Yaptığınız çalışmaları aynı büyüklükte kesilmiş kartonlara yapıştırın.
5.Konuya kapak yapmayı unutmayın.
6.Hazırladığınız performans ödevini …………………….günü okula getirmeyi unutmayın.

                                                             Kolay Gelsin


                                                         1. Sınıf Öğretmenleri
       Sayın Velimiz,
     Bugün Türkçe performans ödevini dağıttım. Ödev süresince çocuklarımıza destek olabileceğiniz alanlar şunlardır:
1.Performans ödevi için yapacaklarını öğrencimize okumanız önemlidir.
2. Araç-gereçlere ve kaynaklara ulaşmalarına yardımcı olabilirsiniz.
3.Ödevin hangi ölçütlerde değerlendirileceğini (ölçütleri bire bir açıklarsanız yararlı olacaktır) anlatmanız önemlidir.

     Ödevin Değerlendirilmesi
     Öğrencilerimizin yaptığı çalışmaya ilişkin bilgi ve becerilerini aşağıdaki ölçütler dikkate alınarak, yeterlilik düzeyi işaretlenecektir.
     Ayrıca okula gelince ödevlerinin kontrollerini kendileri doldurarak öz değerlendirme yapacaklardır.

     Ödevin Değerlendirilmesi


               Düzeyler
Ölçütler
Geliştirilebilir
      1
Orta
Düzeyde 2
Yeterli
   3
Üst
Düzeyde  4
1.Kapağın konuya uygun olması.
2.Hikayenin uygun şekilde tamamlanması.
3.Hikaye haritasının yapılması.
4.Anlamlı ve kurallı cümleler kurulması.
5.Kurallı ve işlek yazı yazılması.
6.Kartona yapıştırılması.
7.Özenli ve tertipli olması
8.Ödevini zamanında getirmesi.


                   ……………………………

    O gün, hava çok güzeldi. Özgeler, mahalledeki komşularıyla pikniğe gitmişlerdi. Özge, arkadaşlarıyla oynarken birden az ileride dikkatli dikkatli yürüyen bir kedi gördü. Sanki kedi, Özgenin yanına doğru geliyordu. O sırada, Özgenin yanında bulunan Orhan:
    -Özge, şuraya bak! diye bağırdı.
    Orhanın gösterdiği yerde kıpırdayan siyah bir şey vardı.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

     Öykünün başlığını yazarak öyküyü tamamlayın.ÖDEVİMİZ ÖZENLE YAPIYORUZ.

11 yorum: